Your address will show here +12 34 56 78
Euskal Herriko Mapa Geologikoaren koadranteak 1:25.000 eskalan
Koadrante bakoitzaren gainean klikatu mapa pdf formatuan deskargatzeko. Behekaldeko zerrendan mapa bakoitzari dagokion memoria deskargatu daiteke.
titulo
Arminza (37 II)Bermeo (38 I)Zierbena (37 III)Getxo (37 IV)Mungia (38 III)Elantxobe (38 IV)Lekeitio (39 (III)Jaizkibel (40 IV)Irun (41 III)Trucios (60 II)Santurtzi (61 I)Bilbao (61 II)Lezama (62 I)Gernika-Lumo (62 II)Ondarroa (63 I)Zumaia (63 II)Zarautz (64 I)San Sebastian (64 II)Irun-Ventas (65 I-III)Carranza (60 I-III)Zalama (60 III y 85 I)Balmaseda (60 IV y 85 II)G?e?es (61 III)Basauri (61 IV)Galdakao (62 III)Durango (62 IV)Eibar (63 III)Azkoitia (63 IV)Villabona (64 III)Andoain (64 IV)Arceniega (86 I)Llodio (86 II)Igorre (87 I)Elorrio (87 II)Bergara (88 I)Zumarraga (88 II)Tolosa (89 I)Berastegi (89 II-IV)Ayala (86 III)Amurrio (86 IV)Gorbea (87 III)Otxandio (87 IV)Mondragon (88 III)Beasain (88 IV)Ordizia (89 III)Ordu?a (111 I-II)Zuya (112 I)Legutiano (112 II)St. de Aranzazu (113 I)Zegama (113 II)Ataun (114 I)Leron (110 II-IV y 136 II)Valdegovia (111 I-III)Cuartango (111 IV)Foronda (112 III)Vitoria-Gasteiz (112 IV)Salvatierra (113 III)Asparrena (113 IV)Espejo (137 I-III)Ribera Alta (137 II)Nanclares (138 I)Monte Kapildui (138 II)Montes de Iturrieta (139 I)Sierra de Entzia (139 II)Miranda de Ebro (137 IV y 169 II)Trevi?o (138 III)M. de Izkiz (138 IV)Maeztu (139 III)Campezo (139 IV y 171 II)Labastida (170 I-III)Lagran (170 II)Bernedo (171 I)Laguardia (170 IV y 203 II)Oy?n (171 III y 204 I)
KoadranteaKoadrantearen izenaDeskarga
37 IIArminzaMapa; Memoria
38 IBermeoMapa; Memoria
37 IIIZierbenaMapa; Memoria
37 IVGetxoMapa; Memoria
38 IIIMungiaMapa; Memoria
38 IVElantxobeMapa; Memoria
39 IIILekeitioMapa; Memoria
40 IVJaizkibelMapa; Memoria
41 IIIIrunMapa; Memoria
60 IITruciosMapa; Memoria
61 ISanturtziMapa; Memoria
61 IIBilbaoMapa; Memoria
62 ILezamaMapa; Memoria
62 IIGernika-LumoMapa; Memoria
63 IOndarroaMapa; Memoria
63 IIZumaiaMapa; Memoria
64 IZarautzMapa; Memoria
64 IISan SebastianMapa; Memoria
65 I-IIIIrun-VentasMapa; Memoria
60 I-IIICarranzaMapa; Memoria
60 III y 85 IZalamaMapa; Memoria
60 IV y 85 IIBalmasedaMapa; Memoria
61 IIIGüeñesMapa; Memoria
61 IVBasauriMapa; Memoria
62 IIIGaldakaoMapa; Memoria
62 IVDurangoMapa; Memoria
63 IIIEibarMapa; Memoria
63 IVAzkoitiaMapa; Memoria
64 IIIVillabonaMapa; Memoria
64 IVAndoainMapa; Memoria
86 IArceniegaMapa; Memoria
86 IILlodioMapa; Memoria
87 IIgorreMapa; Memoria
87 IIElorrioMapa; Memoria
88 IBergaraMapa; Memoria
88 IIZumarragaMapa; Memoria
89 ITolosaMapa; Memoria
89 II-IVBerastegiMapa; Memoria
86 IIIAyalaMapa; Memoria
86 IVAmurrioMapa; Memoria
87 IIIGorbeaMapa; Memoria
87 IVOtxandioMapa; Memoria
88 IIIMondragónMapa; Memoria
88 IVBeasainMapa; Memoria
89 IIIOrdiziaMapa; Memoria
111 I-IIOrduñaMapa; Memoria
112 IZuyaMapa; Memoria
112 IILegutianoMapa; Memoria
113 ISt. de AranzazuMapa; Memoria
113 IIZegamaMapa; Memoria
114 IAtaunMapa; Memoria
110 II-IV y 136 IILerónMapa; Memoria
111 I-IIIValdegovíaMapa; Memoria
111 IVCuartangoMapa; Memoria
112 IIIForondaMapa; Memoria
112 IVVitoria-GasteizMapa; Memoria
113 IIISalvatierraMapa; Memoria
113 IVAsparrenaMapa; Memoria
137 I-IIIEspejoMapa; Memoria
137 IIRibera AltaMapa; Memoria
138 INanclaresMapa; Memoria
138 IIMonte KapilduiMapa; Memoria
139 IMontes de IturrietaMapa; Memoria
139 IISierra de EntziaMapa; Memoria
137 IV y 169 IIMiranda de EbroMapa; Memoria
138 IIITreviñoMapa; Memoria
138 IVM. de IzkizMapa; Memoria
139 IIIMaeztuMapa; Memoria
139 IV y 171 IICampezoMapa; Memoria
170 I-IIILabastidaMapa; Memoria
170 IILagránMapa; Memoria
171 IBernedoMapa; Memoria
170 IV y 203 IILaguardiaMapa; Memoria
171 III y 204 IOyónMapa; Memoria